OTNZ EVENTS CALENDAR

Haere mai ki Whakatū

Come join us in sunny Nelson!
Engage with your colleagues and your profession!

The theme this year is: Committing to Social Change - Nga tahitanga o te Tangata

Share with us your research knowledge or experience, practise stories or narratives to showcase this vision in the following themes:

  1. Bicultural Practice
  2. Practice and Society
  3. Consultation and Engagement
  4. Enacting Occupational Justice
  5. Taking Occupation to Community
  6. Rethinking Mainstream Practice

Consider presenting or submitting an abstract. ALL abstracts submitted before the due date 21 April 2017 will go into the draw to win ONE FREE MEMBERSHIP.

For further information about submission types, guidelines and tips click here or contact peter@otnz.co.nz or lu@cmnzl.co.nz

 

Underpinning values

The values that underpin OTNZ-WNA are:

Occupational justice:
Fair access to resources to enable occupation
He huarahi ki nga taonga tukuiho he pumautanga o te mahi
Biculturalism:
Equity between the tangata whenua (Maori) and the tangata tiriti (non Maori)
Te nohoanga nga tahitanga o te tangata, ko te kii tuhono mo ake tonu
Integrity:
The quality of being honest and following our principle
Te rangatiratanga o te tika, me te whai ake ra o nga mātāpono
Professionalism:
High standards that characterize behaviour
Ko te taumata i whaia ko te ahua i wawatia
Collaboration:
Work together in mutual effort and partnership towards goals
He ringa raupa, ka eke nga hiahia, ka tutuki nga wawata i tumanakotia
Transparency:
Visibility or accessibility of information
Te kitenga ake, te huarahi hoki, o te mohiotanga