OTNZ-WNA member, Faye Lloyd, (standing) Day stay coordinator for Aroahanui Hospice,  Palmerston North

OTNZ-WNA member, Faye Lloyd, (standing) Day stay coordinator for Aroahanui Hospice, Palmerston North

 

 

While it might be sad at times, the patients themselves are an on-going inspiration with their resilience, attitude to life, support of each other. The volunteers are really committed to helping and the staff are very supportive of me, my role, and the programme here.”

Underpinning values

The values that underpin OTNZ-WNA are:

Occupational justice:
Fair access to resources to enable occupation
He huarahi ki nga taonga tukuiho he pumautanga o te mahi
Biculturalism:
Equity between the tangata whenua (Maori) and the tangata tiriti (non Maori)
Te nohoanga nga tahitanga o te tangata, ko te kii tuhono mo ake tonu
Integrity:
The quality of being honest and following our principle
Te rangatiratanga o te tika, me te whai ake ra o nga mātāpono
Professionalism:
High standards that characterize behaviour
Ko te taumata i whaia ko te ahua i wawatia
Collaboration:
Work together in mutual effort and partnership towards goals
He ringa raupa, ka eke nga hiahia, ka tutuki nga wawata i tumanakotia
Transparency:
Visibility or accessibility of information
Te kitenga ake, te huarahi hoki, o te mohiotanga